hej@naturochtradgard.se

Sök

Ulla Magnusson har under 20 år odlat 15 olika rosor i zon 8 i södra Lappland 420 m.ö.h. I artikeln beskriver hon glädjeämnen och motgångar. Och konstaterar att det finns ytterligare minst 20 sorter som är odlingsvärda i hennes fjälltrakt.