Rönn inte bara prydnadsträd

    - ANNONS -

    Niklas Jeppsson skriver om rönnen – ett fascinerande träd inte enbart för prydnad. Bären kan vara röda, gula, rosa eller vita. De är sprängfyllda med c-vitaminer och alla är inte bittra.

    Stefan Skogmark är redaktör och layoutare för Natur & Trädgård. Han har arbetat på flera dagstidningar på olika orter i Sverige. Den akademiska karriären är splittrad och brokig och spänner över nordiska språk, bibelkunskap, till födoämneskemi och biologi. Lite av varje. Han är delägare i Skogmark & Fältman Förlag som ger ut Natur & Trädgård och Lyckligt Lottad för vilken han också är redaktör.