Carl-Magnus Gagge och Ann Nilsen ger råd inför restaurering av gamla trädgårdar.