hej@naturochtradgard.se

Sök

Birgitta Geite erkänner att hon är en frösamlare. Från sin mångåriga erfa­renhet som sådan, ger hon i artikeln många tips om sådder av vanliga och ovanliga fröer.