hej@naturochtradgard.se

Sök

Det föreslår Joel Magnusson, blivande hortonom vid SLU, Alnarp. I artikeln be­ skriver han denna perenn i släktet Panax och hur den odlas.