Lotta Nilsson fortsätter rapporteringen från odlingama på Oxvikens Gård i Västerbot­ten. Denna gång även om en pelargonutställning i Tavelsjö.