Bergig tomt är inget hinder för odling. Giuseppe Caprioli har kommit på en effektiv lösning.