Lösningen för alla utan täppa eller balkong är att odla mobilgrönt.