Botanicus Vadstena är en nyanlagd idéträdgård med plantskola utanför Skännine. Där satsar Lennart Fredriksson på ovanliga. både nya och gammal­dags växter. Gun-Britt Karslson har i Uddevalla startat Blomstergården, en plantskola med ovanligt sortiment och ett konstgalleri.