hej@naturochtradgard.se

Sök

Nu finns Rugosarosen Gryts Bruk, Gallicarosen Pusterbacken och Bourbonrosen Great Western tillgängliga i handeln under varumärket Grönt kulturarv som omfattar sorter som har lång odlingshistoria i Sverige.