Vad E-märkningen av träd­ gårdsväxter innebär beskrivs. Fyra nya E-plantor presente­ras.