Tre nya E-plantor presenteras, kvalitetsväxter anpassade till svenskt klimat.