Nils Åkerstedt om gödselreklam

    - ANNONS -

    Trädgårdsmästare Nils Åkerstedt vänder sig i denna artikel mot reklam för diverse gödselmedel. Och propagerar för en gratis, grön gödsel det aldrig annonserats för.