Natur & Trädgård söker provodlare

    - ANNONS -

    Varken de nya rosorna eller de nya rhododendron som beskrivs i föregående artiklar har provodlats i Sverige innan de nu saluförs, något som naturligtvis borde ha gjorts.Natur & Trädgård har ännu små resurser, men startar ändå små provodlingar. Pia Rask, vår förste provodlare, presenteras.