Symbiosen mellan trädgårdens växter och svampar, mykorrhiza, visar sig ha en allt större betydelse. Mykorrhizaforskare Anna Mårtensson berättar.