Mästarrabatten 2007

    - ANNONS -

    Folke Mattsson har designat mästarrabatten 2007, ett friväxande häckbuskage. Hans budskap är att en växt får sitt verkliga värde först när den placeras i rätt miljö.

    Stefan Skogmark är redaktör och layoutare för Natur & Trädgård. Han har arbetat på flera dagstidningar på olika orter i Sverige. Den akademiska karriären är splittrad och brokig och spänner över nordiska språk, bibelkunskap, till födoämneskemi och biologi. Lite av varje. Han är delägare i Skogmark & Fältman Förlag som ger ut Natur & Trädgård och Lyckligt Lottad för vilken han också är redaktör.