hej@naturochtradgard.se

Sök

Marktäckning den naturliga odlingsmetoden. Nils Åkerstedt har under många år propagerat för marktäckning med gräsklipp eller malda vilda örter. Snart kommer hans bok om detta, ”Boken om marktäckning och om odling i sand”. Här återges en del av bokens första kapitel.