Blomsterfrämjandet föreslår att vi använder perennerna som ”målarfärg” och ger tips på fyra lämpliga.