Eric Wahlsteen skriver om en ståtlig perenn som trivs bra i trädgårdens skuggsida.