hej@naturochtradgard.se

Sök

Trädgårdsmentor Mona Holmberg propagerar i denna artikel för lättskötta perenner. Hon vänder sig både till kommuner och enskilda. Med lättskötta perenner menar Mona Holmberg sådana som inte behöver någon större skötsel, som man slipper pyssla om och dalta med”. En förteckning över sådana avslutar artikeln.