En underbar sannhistoria om en koltrasthonas mångåriga relation till Anni Hasselskog.