De E-märkta klematis som Natur & Trädgård för några år sedan hade som värvarpremier lanseras nu i höst på bred front i en gemensam satsning av de tre stora fackhandelskedjoma.