hej@naturochtradgard.se

Sök

Det finns många fler hjärtan, både odlingsvärda arter och många nya sorter. Eric Wahlsteen beskriver några. Och berättar om den släktfejd som pågått bland löjtnantshjärtanen de senaste två hundra åren.