Inte bara löjtnantshjärtan

    - ANNONS -

    Det finns många fler hjärtan, både odlingsvärda arter och många nya sorter. Eric Wahlsteen beskriver några. Och berättar om den släktfejd som pågått bland löjtnantshjärtanen de senaste två hundra åren.

    Stefan Skogmark är redaktör och layoutare för Natur & Trädgård. Han har arbetat på flera dagstidningar på olika orter i Sverige. Den akademiska karriären är splittrad och brokig och spänner över nordiska språk, bibelkunskap, till födoämneskemi och biologi. Lite av varje. Han är delägare i Skogmark & Fältman Förlag som ger ut Natur & Trädgård och Lyckligt Lottad för vilken han också är redaktör.