Kerstin Ahlvin lär ut den grundläggande kunskap som behövs för att göra drömmen sann. Och ger flera exempel på krukväxter som trivs i denna miljö.