En följd av den ökande hundsmugglingen är att den för människan livsfarliga dvärgbandmasken kan spridas i den svenska naturen. Då äventyras vår unika allemansrätt.