Hjälp insekter som lever i sand

    - ANNONS -

    Niina Sallmen tipsar oss om hur vi i våra trädgårdar hjälper in­ sekter som lever i sand och som får det allt svårare, som myrlejonslända, grön sandjägare och vår­ sidenbi.

    Stefan Skogmark är redaktör och layoutare för Natur & Trädgård. Han har arbetat på flera dagstidningar på olika orter i Sverige. Den akademiska karriären är splittrad och brokig och spänner över nordiska språk, bibelkunskap, till födoämneskemi och biologi. Lite av varje. Han är delägare i Skogmark & Fältman Förlag som ger ut Natur & Trädgård och Lyckligt Lottad för vilken han också är redaktör.