Två framtid bär anser Niklas Jeppsson, som blivivit agronomie doktor med en avhandling om dessa växter.