Det är inte bara i Italien man vinterförvarar sina tomater hängande i klasar. Traditionen är väl utbredd också i Spanien, skriver Anna Åkerman.