Nordens Flora finns i väldigt många svenska hem. Möt Bo Mossberg som illustrerat den.