hej@naturochtradgard.se

Sök

Europas största samling av orkidékärr har kartlagts iJämtland. Bland annat växer där den fridlysta guckuskon, som vi nu kan odla i våra trädgårdar tack vare import från en naturplantskola i Kina.