Gör en labyrint i gräsmattan

    - ANNONS -

    Trädgårdskonsulterna Mona Holmberg och Ulf Strindberg gör en ny kopia av berömda labyrinter i sin gräsmatta varje sommar. Lär av dem och gör sammaledes.