hej@naturochtradgard.se

Sök

”Bevarandet av gammaldags växter” är ett spännande projekt som bedrivs av Eva Jansson och Kenneth Lorentzon vid Sveriges lantbruksuniversitet. De ber nu Natur & Trädgårds läsare om hjälp att finna trädgårds­ växter som under minst femtio år överlevt stränga vintar, brist på näring och ogräskonkurrens. Att vara med och bevara dessa är en hortikul­turell kulturgärning.