Förvilda dina perenner. Ilge Bosch-Willebrand ger ett alternativ till de vanliga rabatterna. Hon propagerar för större grupper eller ytor av en växt.