Forskning om marktäckning

    - ANNONS -

    Svenska forskare har tidigare funnit att marktäckning med gräsklipp är positivt ur näringssynpunkt. Aktuell forskning visar nu att marktäckning gynnar både blomkålsplantan och kålflugan.