hej@naturochtradgard.se

Sök

Svenska forskare har tidigare funnit att marktäckning med gräsklipp är positivt ur näringssynpunkt. Aktuell forskning visar nu att marktäckning gynnar både blomkålsplantan och kålflugan.