Hortonom Margareta Magnusson vid SLU:sinstitution för norrländsk jordbruksvetenskap har undersökt varför gräsklipp och annan grönmassa ger så bra växtresultat när det används som marktäckning . Hon har med sina försöksodlingar och analyser bevisat det många genom odlare praktisk odling länge känt till: färsk grönmassa är en ypperlig gödsel, kanske den bästa.