hej@naturochtradgard.se

Sök

I år är det 70 år sedan Elin Wägner dog och hon ska inte enbart förknippas med kampen för kvinnlig rösträtt utan hon var också först med att introducera kompostering av biologiskt avfall i Sverige.