Lennart Fredriksson har förverkligat sin dröm om den annorlunda plantskolan. I Botanicus Vadstena inte bara säljer han sina frösådda plantor, han planterar dem även i olika demonstrationsodlingar.