… den vår de svage kalla höst

    - ANNONS -

    (Sidorna 4–15) Åke Lindau skriver om den vår de svage, enligt Erik Axel Karlfeldt, kalla höst. I artikeln förklaras vad det är som händer när trädens löv ändrar färg.