hej@naturochtradgard.se

Sök

Inga Wallenquist uppmanar oss att försöka bevara den genuina torpfloran. En förteckning över växtfynd vid torp och torpgrunder i södra Östergötlands skogsbygd ger en fingervisning om vad som betraktas som ursprungliga torpblommor.