Denna uppmaning står Åke Lindau för. Han hävdar i artikeln att det inte är nödvändigt att äga en bikupa, man kan vara biodlare ändå.