Det  finns en ruta för alla.Variationerna är oändliga – från giganter till pyttesmå, i olika färger och former. Eric Wahlsteen beskriver tjugoen odlingsvärda rutor.