Nils Åkerstedt skriver om det som är aktuellt att göra under sommaren i den biologiska trädgården. Han svarar också på läsarnas frågor om biologisk odling.