Berberis har oförtjänt dåligt rykte sedan den överanvändes på 1970-talet i offent­ liga planteringar. Den lättskötta busken har vackra blommor och bladfärger. En del har dessutom fantastiskt goda bär.