Perennagruppen har valt ut de allra bästa nävorna för torrt och lite fuktigare läge.