Barr- och ljungexperten Brita Johansson uppmanar oss att inte missa ett förbisett skönhetsvärde, barrträdens blommor och frukter.