hej@naturochtradgard.se

Sök

I sin doktorsavhandlingom sjukdomar och skadegörare på äpplen i ekologisk odling kommer Boel Sandskär fram till att Amorosa är en lämplig sort.