Kerstin Junker Lönnerholm skriver att bokhäckarna behövs under vintern i södra Sverige. Och uppmanar oss att plantera fler.