hej@naturochtradgard.se

Sök

Nils Åkerstedt fortsätter att utveckla sin metod att odla i ren sand med gräsklipp som näringskälla. Under rubriken Aktuellt om odling i sand, återkommer han i varje nummer av Natur & Trädgård.