- ANNONS -

Det går alldeles utmärkt att plantera träd och buskar i en blandning av sand och grus. Gödsla med gräsklipp så växer det som bara den, tipsar Nils Åkerstedt. På köpet vinner man ett par tre växtzoner. Rhododendronen på bilden uppges vara härdig till och med växtzon 4, men här står den i en sand- och grusblandning i Västernorrland och ser ju ut att må alldeles för­träffligt
i zon 6.

Med hjälp av sand och grusblandningen 08 så kan man öka växternas övervintringsförmåga motsvarande minst tre växtzoner. Rhododendron catawbiense på bilden är planterad i växtzon 6. När bilden togs hade den vuxit på denna plats i arton år och den täckte en yta av tjugo kvadratmeter. Dessutom kommer växter som planteras i 08-blandningen snabbare igång att växa och man kan få en morotsskörd på tjugofem kilo per kvadratmeter när man sår morötter i detta förnämliga odlings­substrat.

Det lönar sig verkligen att övergå till 08-blandning istället för vanlig jord. Men det finns ett villkor och det är att man använder gräsklipp som näringsgiva. Eftersom det är den billigaste, miljövänligaste och naturligaste näring som finns, så tycker jag att det är självklart att alltid gödsla med det.

I en 40 cm djup grop, 50 cm i diameter sattes detta träd i sand och grusblandning. Hela ytan runt trädet täcktes sedan med 10 cm gräsklipp vid planteringen och en gång till i augusti månad. Foto: Eva Åkerstedt

Plantera träd på våren

Plantering av träd och buskar är bäst att göra när växten är i vila. Då kan man spola bort den jord som följer med på rotklumpen. Men har växten blad tar man bara försiktigt bort den jord som sitter löst mellan rötterna utan att skada rotsystemet.

Jag har funnit att det är bäst att plantera tidigt på våren då växterna får tid att etablera sig. Vid plantering annan tidpunkt på året så måste man ägna tid åt att duscha växten ofta den första månaden.

Ta bort jorden på en kvadratmeters yta, fyrkant eller cirkel, vad som passar bäst på platsen. Gropen skall vara mellan trettio och femtio cm djup. Gäller det en växt som kommer att bli mycket stor eller som kräver mildare klimat så bör gropen alltid grävas femtio cm djup. För mindre ömtåliga växter så räcker det med trettio cm djup. Men i dess ställe bör man då gräva en djupare grop i mitten, totalt femtio cm djup och trettio cm i diameter. Slå ner en kraftig påle i mitten som trädstammen skall fästas vid. Använd inte smala snören som lätt kan tränga in i barken utan använd rep som är en halv centimeter i diameter. Man skall även komma ihåg att denna uppbindning skall göras om varje år på eftersommaren,  annars kan stammen lätt ta skada. När trädet har är tio tolv år så är rotsystemet kraftigt nog att klara sig utan stöd.

Man kan även göra en ram av bräder runt bädden och den skall vara tjugo cm högre än omgivande mark. Bred ut trädets rötter innan 08-blandningen fylls på plats.

Snarast möjligt efter planteringen täcks hela bädden med ett tio cm tjockt lager gräsklipp. De första veckorna bör man vattna området närmast trädets rötter två tre gånger i veckan. Planterar man på våren så skall man lägga på tio cm gräsklipp ovanpå det föregående, på ytan från stammen och trettio cm utåt. Det skall göras efter en dryg månad. Vid plantering på hösten behövs endast den första marktäckningen. De kommande sex sju åren täcks hela ytan med tio cm gräsklipp varje år och de två första åren ges även täckningen intill stammen en andra omgång om det ser ut att behövas. Vid torka vattnas hela bädden även om rötterna inte når ända ut. Gräsklippet behöver fuktas för att de levande organismer som följer med det skall kunna förbereda bädden för rötternas ankomst. Efter nio tio år brukar bädden vara täckt med gräsrötter och då fungerar naturens system automatiskt utan vår hjälp.

Plantering av vinbär och krusbär

Planteringsgropen bör även här täcka en yta på en kvadratmeter men det räcker med trettio cm djup. I regel vill man ha flera bärbuskar och då lämnar man en meters avstånd mellan varje bädd med 08-blandning och den ytan får då bestå av gräsmatta. På så sätt har varje buske en yta på två meter i diameter. Det kan förefalla otroligt att de blir så stora men det första försöket jag gjorde var med en svartvinbärsbuske planterad i 08-blandningen. Då fick busken fritt utrymme och efter fem år var den en och en halv meter hög och tre meter i diameter.

De första två tre åren efter plantering av bärbuskarna bör de få gräsklipp tio cm tjockt två gånger per år så att de får en god start. Därefter räcker det oftast med gräsklipp vartannat år. Efter några år är det dags att börja ta bort några av de äldsta grenarna. Det gör man sedan vartannat år så blir aldrig busken för gammal. Och vid behov ska den givetvis få gräsklipp med några års mellanrum.

Odling av hösthallon

Hösthallon är en hallonsort som verkligen är odlingsvärd. Plantan ger stora välsmakande hallon som dels kan skördas på hösten, som namnet berättar, men på samma skott så får man även en riklig skörd kommande år under högsommaren.

Oavsett var man bor så bör man på lämplig plats i gräsmattan gräva tre eller fyra gropar i marken. Givetvis flera om man vill kunna skörda massor med hallon. Varje grop bör vara femtio gånger femtio cm i diameter och trettio cm djup. Avståndet mellan dem bör vara 75 till 100 cm. Fyll därefter igen groparna med 08-blandningen och med råge. Blandningen sjunker alltid ihop några centimeter när den vattnas. Sedan är det bara att sätta en hösthallonplanta i mitten av varje grop, några centimeter djupare än vad den stått i krukan. Plantering bör ske på hösten eller på våren. Täck med gräsklipp tio cm tjockt över hela ytan och vattna två tre gånger i veckan med tre fyra liter vatten över hela den grästäckta ytan. Bind upp plantorna mot käppar första våren. Redan andra året kommer det flera skott och då inhägnar man hela rutan. På hösten kommer de första hallonen från toppen på skotten. Hur många bär det blir är beroende på hur varm hösten är. När det blir så kallt så att inga fler bär mognar är det lämpligt att lägga en ny omgång med gräsklipp över hela bädden. Men låt skotten vara kvar som de är. Först till våren klipper man av den delen på skotten som gav skörd förra året. Redan strax efter midsommar kan de förra årsskotten börja ge skörd igen. Så snart den är avklarad klipper man bort de gamla skotten. Sedan blir det några månaders väntan tills årets skott kommer med skörd. Gör uppehåll med gräsklippet med några års mellanrum om hallonskotten växer väl kraftigt.

Plantera surjordsväxter

En mycket vacker och rikblommande växt är Rhododendron catawbiense. Den uppges klara zon 1–4, men den klarar några zoner till om den planteras i blandningen av sand och grus, kallad 08. Denna sand- och grusblandning har en kornstorlek mellan 0–8 mm. På 1970-talet planterade jag en sådan buske i Västernorrland. Där var det mycket svårt att få rhododendron att etablera sig och blomma. Enligt zonkartan bodde vi på gränsen till zon 7. Några år tidigare hade jag upptäckt fördelarna med att odla i sand och grus. Därför köpte jag en rhododendron och planterade den intill en björkdunge. Jag räknade med att björkanrna under sommaren skulle ge busken en lämplig skugga. Jag grävde en trettio cm djup grop med en kvadratmeters yta och fyllde den med 08-blandningen. Innan jag planterade busken lösgjorde jag all torvmull jag kunde utan att skada rötterna.

Rotklumpen täcktes med tre fyra cm av 08-blandningen. Den fick tio cm gräsklipp som täckte hela ytan runt busken varje vår de första sju åtta åren och naturligtvis vattnades den kontinuerligt. Det är viktigt att gräsklippet hålls fuktigt om det är torr väderlek.

Rosorna växer i sand och grusblandning och gödslas med 10 cm gräsklipp två gånger per år, tidigt på våren och sedan i augusti. Fördelen med att odla i kruka är att de växer snabbare i den högre temperaturen man får i kruka än i en rabatt. Och man kan flytta rosorna till den för tillfället soligaste platsen. Foto: Eva Åkerstedt

Rosor trivs bra i sand

Rosor är även de en växtart som mår mycket bra när de får växa i 08-blandning.

Den upphöjda bädden av sand och grus har lagts direkt på gräsmattan. Den täcktes i höstas med lagrat gräsklipp och nu skall den täckas med färskt gräsklipp 10 cm tjockt. Foto: Eva Åkerstedt

Gör en ram av bräder som är en meter bred och två meter lång, eller längre. Höjden på ramen ska vara trettio cm eller också kan man gräva bort jorden tio cm djupt så blir inte ramen högre än tjugo cm. Det ser snyggare ut, tycker jag. Rosorna kräver ett djup på minst 30 cm om de skall trivas bra.

I stället för att använda en ram kan man göra bädden trettio fyrtio cm hög och göra sluttande kanter runt om den. Det blir då en utmärkt plats att gräva ner blomsterlökar i – tulpaner, narcisser och många andra blomsterlökar kan man sätta i grupper runt hela rosenrabatten. De flesta lökarna blommar tidigare än rosorna gör. Även blomsterlökar trivs otroligt bra i 08-blandningen. Så fort man har planterat rosorna så skall man täcka hela bädden med tio cm gräsklipp. Vattningen är viktig i starten om det inte regnar. Två tre gånger i veckan den första månaden behöver hela bädden vattnas, men inte med några stora mängder – tre fyra liter per kvadratmeter. På hösten, när blomsterlökarna är satta, ska hela ytan runt bädden täckas med tio cm gräsklipp. De första två somrarna skall rosorna gödslas med gräsklipp två gånger, tidigt på våren och andra gången i början av juli.

Nils Åkerstedt tog trädgårdsmästarexamen 1949 och har ägnat hela sitt liv åt trädgård och att skriva om och strida för sina odlingsmetoder. Han blev känd för att experimenterat sig fram till att odla i sand och grus med gräsklipp som näringsgiva. Som 90+ återkom han som skribent i tisdskriften han var med att starta 1986, Natur & Trädgård. Nils Åkerstedt avled i augusti 2018.