Search
Close this search box.

hej@naturochtradgard.se

Search

Odla din majs själv och ät direkt!

Ett mäktigt sädesslag. Utsädet kan bokstavligen ge tusenfalt åter.Majs är inte något som har en lång odlingstradition i Sverige, men betydelsen ökar – främst som en foderväxt där hela plantan tas till vara för djuren. Men även sockermajsen odlas både kommersiellt och av amatörer i trädgårdarna.Allra bäst kanske en kolv avnjuts när hela barnasinnet tas fram och man äter den nyskördad och nykokt med en rejäl klick smör. Alla gillar majs – från småbarn till gamlingar, är majs, eller rättare […]

För att få full tillgång till den här artikeln behöver du en prenumeration. Om du redan har en så behöver du logga in, annars kan du bli prenumerant här.

Lien – ett viktigt redskap för ängen när det inte finns betande djur

Vad är en ängsväxt?Många kanske tänker på de berömda blommorna i refrängen av Evert Taubes Sjösala vals; gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol (styvmorsviol). Ett annat sätt att beskriva en typisk ängsväxt är att den är perenn och lågväxande. Ibland säger man att ängsväxten ”duckar undan lien eller mulen”, vilket alltså innebär att den har blad nära marken som gör att den snabbt kan växa tillbaka efter att ha blivit avslagen eller uppäten. Ängens växter klarar också näringsfattiga förhållanden utmärkt. […]

För att få full tillgång till den här artikeln behöver du en prenumeration. Om du redan har en så behöver du logga in, annars kan du bli prenumerant här.

Slåttertid är liens tid att ge nytt liv

Intresset för att slå med lie växer – möt ”Slåttergubben”, Janne Wester, som utbildar den som vill lära sig mer om hur man slår med lie.

För att få full tillgång till den här artikeln behöver du en prenumeration. Om du redan har en så behöver du logga in, annars kan du bli prenumerant här.

Rödlistade lavar kräver allt mer ovanlig keloved

Död ved behövs för biologisk mångfald, men för många arter fungerar inte vilket dött träd som helst. En studie visar att gamla eldhärjade tallar är hem till flera rödlistade lavar, som riskerar att dö ut om deras livsmiljöer förstörs. Keloved eller silverved kallas de ståtliga silverfärgade döda tallarna. De har dött långsamt, härjats av skogsbränder och reparerat skadorna med kåda som impregnerat träet och gjort det svårt att bryta ned. I en ny studie vid Sveriges lantbruksuniversitet har forskare undersökt […]

För att få full tillgång till den här artikeln behöver du en prenumeration. Om du redan har en så behöver du logga in, annars kan du bli prenumerant här.

Många TBE-infektionerupptäcks inte av vården

Antalet fästingburna TBE-infektioner som inte upptäcks av vården är mycket högre än man tidigare trott. Det visar en ny studie som undersökt svenska blodgivare. Fästingburen encefalit, TBE, är en mycket allvarlig sjukdom som ökar i stora delar av Europa. Enligt Folkhälsomyndighetens statistik anmäldes cirka 600 fall av sjukdomen under förra året i Sverige. Det är det högsta antalet hittills under ett enskilt år. Sjukdomen är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. Det innebär att alla TBE-fall som upptäcks ska anmälas till regionens smittskyddsläkare […]

För att få full tillgång till den här artikeln behöver du en prenumeration. Om du redan har en så behöver du logga in, annars kan du bli prenumerant här.

Stort anslag till forskning om framtidens skogsbruk

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse avsätter 272 miljoner kronor till skogsforskning vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). – För att kunna producera och skörda skog på ett hållbart sätt måste vår kunskap öka, konstaterar Peter Wallenberg, ordförande i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. För att kunna utföra ett hållbart brukande och trygga skogens biologiska mångfald behövs ett grundvetenskapligt forskningsprogram samtidigt som nya analysverktyg utvecklas. Därför spänner satsningen från variationsrikedom inom enskilda arter till diversitet av hela skogslandskap. Satsningen innebär att Knut och […]

För att få full tillgång till den här artikeln behöver du en prenumeration. Om du redan har en så behöver du logga in, annars kan du bli prenumerant här.

Förhastade slutsatser om minskade storlekar

Under de senaste årtiondena har många fåglar blivit mindre. Forskarna har trott att klimatförändringar är anledningen, men en ny studie från Lunds universitet motsäger det. Teoretiskt sett är det enklare för ett mindre djur att hålla huvudet kallt, och därför har forskarna tolkat utvecklingen som ett resultat av stigande temperaturer. En sådan förändring ligger nämligen i linje med ”Bergmanns lag”, som säger att djur som lever i kallt klimat har en större volym än djur i varmare områden. Den följer […]

För att få full tillgång till den här artikeln behöver du en prenumeration. Om du redan har en så behöver du logga in, annars kan du bli prenumerant här.

Invasivt kvalster fortsatt stort hot mot tambin

l  Varroakvalster har haft stor påverkan på vilka virus som finns hos bin, visar en internationell studie. Resultaten är viktiga för att kunna övervaka honungsbins hälsa. Varroakvalstret är en parasit som lever på honungsbin. Kvalstret är idag största hotet mot dessa bin då det sprider sjukdomar. Kvalstret lever på kroppsvävnad hos puppor och vuxna honungsbin. Det kommer ursprungligen från Asien, men har spridits till hela världen. I Sverige upptäcktes kvalstret i slutet av 1980-talet. – Varroa är ett stort problem […]

För att få full tillgång till den här artikeln behöver du en prenumeration. Om du redan har en så behöver du logga in, annars kan du bli prenumerant här.